14 sierpnia 202261 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Samodzielne Koło Terenowe nr 15 Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest od 2005 roku organizacją pożytku publicznego. Przekazując nam 1% podatku, przyczyniają się Państwo do tworzenia funduszu stypendialnego, pozwalającego pokryć koszty nauki w naszej szkole rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

1 procent

Dane kontaktowe

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 8676 812

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie