25 września 202361 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl
W miniony weekend odbywała się XXVII Konferencja Programowa STO Przyszłość zaczyna się dziś. STO gotowe na jutro.
 
Wielką wartością dodaną szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest możliwość współpracy i wymiany doświadczeń. Wyjątkową okazją do wzajemnej inspiracji jest coroczna Konferencja Programowa.
 
W październikowej konferencji wzięli udział:
- koordynatorzy pani Agata Gerard, pani Małgorzata Brugier-Szyca oraz pani Jolanta Syroczyńska-Thiel, 
- pani wicedyrektor Małgorzata Andrzejewska, 
- pan dyrektor Tomasz Karolak, członek Zarządu Głównego STO.

Co roku, podczas konferencji STO, przyznawane są odznaczenia państwowe. Z dumą zawiadamiamy, że podczas XXVII Konferencji Programowej:

Medalem KEN - nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania - zostały odznaczone: pani Joanna Artiemjew oraz pani dyrektor Małgorzata Andrzejewska.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę - nadawany za wzorowe, wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa - otrzymała pani Katarzyna Geisler oraz pani Ewa Horla.

Gratulujemy wszystkim odznaczonym!

 

Dane kontaktowe

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 8676 812

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie