3 czerwca 202361 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Prezentujemy ramowy plan Dnia św. Urszuli na czwartek, 22 grudnia.

 

8:00-11:50 – świąteczne spotkania z wychowawcami, wychowawcami wspierającymi

i gośćmi w klasach, w tym:

10:45-11:15 - pastorałka przygotowana przez kl. 4abc pod opieką wychowawców, p. G. Przepierskiej i=p. W. Dąbrowskiego (duża sala gimnastyczna).

W związku z wyjątkowym charakterem dnia, uczniów obowiązuje strój odświętny.

Tego dnia zajęcia dodatkowe zostają odwołane.

Dane kontaktowe

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 8676 812

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie