3 czerwca 202361 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl
Małgorzata Andrzejewska

wicedyrektor,
nauczyciel historii

 Joanna Artiemjew

nauczyciel języka polskiego

Małgorzata Brugier-Szyca

nauczyciel języka hiszpańskiego

Paulina Gajda

nauczyciel języka angielskiego

Patryk Jankowski

nauczyciel matematyki i fizyki

Tomasz Karolak

dyrektor szkoły
nauczyciel matematyki

Magdalena Kumaniecka

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Natalia Mroczek

nauczyciel języka angielskiego

Anna Skrzypczak

nauczyciel wychowania fizycznego

Katarzyna Skrzypek

nauczyciel języka angielskiego

Justyna Złotnik

nauczyciel języka niemieckiego

Dane kontaktowe

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 8676 812

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie