3 czerwca 202361 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl
 Joanna Artiemjew

nauczyciel języka polskiego

Swoją drogę zawodową rozpoczęłam w jednym z poznańskich wydawnictw. Do Społecznej Jedynki trafiłam w 2002 roku, ponieważ od dziecka wiedziałam, że chcę być nauczycielem. Jestem polonistą, wychowawcą, tutorem i doradcą zawodowym.
Zaliczam się do absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie. Ukończyłam Studium Finansów przy Wyższej Szkole Bankowej, a potem studia na Wydziale Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz doradztwa zawodowego.
Prywatnie jestem mężatką i mamą. Śpiewam w czterogłosowej scholi. W wolnym czasie biegam.

Dane kontaktowe

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 8676 812

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie