3 czerwca 202361 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl
Anna Janicka

nauczyciel historii

Jestem nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w VI Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Pracę podjęłam bezpośrednio po ukończeniu studiów w 1997 roku.

Jestem absolwentką Wydziału Historii UAM ze specjalnością nauczycielską. Ukończyłam także studia podyplomowe dla nauczycieli liceum oraz studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie na UAM

Od wielu lat współpracuję z Zakładem Dydaktyki Historii, pełniąc funkcję nauczyciela mentora i zajmuje się praktycznym przygotowaniem studentów  kierunku historia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Praca z uczniami, wspólne poznawanie przeszłości i przygotowywanie ich do rozumienia teraźniejszości daje mi dużo satysfakcji. Bardzo ważna jest dla mnie realizacja projektów edukacyjnych, które służą rozbudzaniu uczniowskich pasji i rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej. 

Prywatnie jestem żoną i mamą dwóch córek. Dużo radości do naszej domowej rzeczywistości wnoszą dwa koty.

Fascynują mnie podróże , piękno i tajemniczość gór oraz kultura anglosaska.

Dane kontaktowe

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 8676 812

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie