3 czerwca 202361 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl
Tomasz Karolak

dyrektor szkoły
nauczyciel matematyki

W Społecznej Jedynce pracuję od września 1998 roku; przez pierwszych 17 lat byłem nauczycielem matematyki i wychowawcą, od 2015 r. jestem dyrektorem szkoły.

Ukończyłem klasę o profilu humanistycznym w Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny w Poznaniu, a następnie studia matematyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. W roku 2007 uzyskałem stopień naukowy doktora nauk matematycznych. Ukończyłem podyplomowe studia zarządzania oświatą.

W latach 2007-2015 byłem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, gdzie zajmowałem się przede wszystkim kształceniem przyszłych nauczycieli. Jestem autorem publikacji adresowanych do uczniów szkół różnych poziomów, rzeczoznawcą MEN do spraw podręczników szkolnych z matematyki i certyfikowanym tutorem.

Od 2022 roku jestem członkiem Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Jestem mężem i ojcem czworga dzieci (najstarsze na studiach, najmłodsze w przedszkolu).  Interesuję się muzyką i nowymi technologiami, czas wolny lubię spędzać przede wszystkim z rodziną, a także nad wodą i w wodzie, na rowerze i w kuchni.

 

Dane kontaktowe

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 8676 812

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie