8 czerwca 202361 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl
Małgorzata Andrzejewska

wicedyrektor,
nauczyciel historii

Początki mojej pracy zawodowej związane są z Poznańską Podstawową Szkołą Muzyczną nr 1 w Poznaniu, w której przez kilka lat byłam nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawcą. Współpracowałam z jednym z poznańskich wydawnictw.

W 1998 roku rozpoczęła się moja przygoda ze Społeczną Jedynką: początkowo pracowałam w szkole podstawowej, a od 1999 do 2019 roku  -  również w gimnazjum. Od 2015 roku jestem wicedyrektorem szkoły.
Ukończyłam klasę o profilu humanistycznym w II Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki w Gnieźnie, a następnie studia historyczne na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych z edukacji poprzezprzedmiotowej i całościowego uczenia się, kompetencji wychowawczych oraz zarządzania oświatą.
Wędrując z uczniami po meandrach historii,  dużą wagę przywiązuję do ich aktywności, odpowiedzialności i samodzielności. Jestem zwolenniczką projektów edukacyjnych.
Jako tutor wsłuchuję się w potrzeby i marzenia moich podopiecznych, pomagam w realizacji celów, które sobie wyznaczają.
Lubię dobrą powieść oraz piesze wędrówki po bliższej i dalszej okolicy. Wspólnie z mężem odkrywamy niezwykłe miejsca i związane z nimi historie.

Dane kontaktowe

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 8676 812

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie