8 czerwca 202361 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców Społecznej Jedynki.
Podejmuje działania zmierzające do doskonalenia działalności szkoły przy współpracy z dyrekcją i zarządem SKT nr 15 STO.
Zajmuje się integracją rodziców i uczniów, rozwijaniem u dzieci pasji artystycznych i sportowych oraz wrażliwości na otaczający nas świat. Pielęgnuje szkolne tradycje, urozmaicając je nowymi propozycjami.


Skład Prezydium na rok szkolny 2021/2022

Lidia Homan - przewodnicząca (kl. 2D)
Konrad Syryca - zastępca przewodniczącego (kl. 5C)
Hanna Grzegorzewicz - skarbnik (kl. 8C)
Hanna Leszczyńska (kl. 3A)
Agnieszka Lasecka (kl. 8B)

kontakt: radarodzicow@spolecznajedynka.pl

Konto bankowe Rady Rodziców - dotyczy wpłat składek na Radę Rodziców:
42105015201000009114523203  
Przelewu składek rodziców na konto RR dokonują skarbnicy poszczególnych klas.
W tytule prosimy umieścić:
-imię i nazwisko wpłacającego
-oznaczenie klasy, której wpłata dotyczy,
-cel (np.składka RR)
Załączniki:
Pobierz plik (200212_regulamin_RR_zatwierdzony.pdf)Regulamin[ ]2453 kB

Dane kontaktowe

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 8676 812

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie