3 czerwca 202361 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Rekrutacja do liceum w Poznaniu to ważny proces w życiu ucznia, mający często główny wpływ na przebieg jego dalszej kariery. Decyzji o wyborze liceum i wzięciu udziału w naborze nie warto zostawiać na ostatnią chwilę. Jeśli myślisz poważnie o swojej przyszłości, już dziś zapoznaj się z kryteriami rekrutacji do Społecznego Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Rekrutacja do liceum Poznań - zasady rekrutacji

Przeczytaj uważnie zasady rekrutacji do liceum w Poznaniu. Dzięki temu zrozumiesz, na czym powinieneś się szczególnie skupić i co należy przygotować, by osiągnąć wymagane progi punktowe. Praktycznie równoważne są nagrana autoprezentacja kandydata i rezultat rozmowy wstępnej na żywo, jak i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminów. Szczegółowe zasady przyznawania punktów są jawne.

Dużym atutem w procesie naboru do liceum jest uczestnictwo w finałach konkursów i przedmiotowych olimpiad. Do składania wniosków o przyjęcie do naszej szkoły zapraszamy również kandydatów z zagranicy.

Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy wypełnisz online. Uważnie i zgodnie z prawdą odpowiadaj na pytania z formularza.  By uniknąć nieporozumień, zwróć również uwagę na terminy rekrutacji i zasady uiszczania niezbędnych opłat. Jeśli zostaniesz przyjęty w szeregi naszych uczniów, przygotuj się do testu z języka angielskiego, który przyporządkuje Cię do odpowiedniej grupy. W wypadku braku pozytywnej decyzji o przyjęciu do LO, możesz wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, w której nieco łatwiej jest spełnić kryteria punktacji.

Skontaktuj się z nami, jeśli cokolwiek budzi Twoje wątpliwości. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Dane kontaktowe

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 8676 812

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie