8 czerwca 202361 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl
Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO
 
na rok szkolny 2022/2023
 
1742
0823
0671
5679
4354
6757
0968
1215
0107
4189
5164
2133
6775
2048
8973
2483
2498
4135
6334
9121
7742
3514
2387
6953
1334
7333
5190
4692
7887
0594
1938
 
Lista zostanie uzupełniona po kolejnych spotkaniach rekrutacyjnych zaplanowanych na 22 lipca.
 
Dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom uczestniczącym w rekrutacji za zainteresowanie naszą szkołą.
Serdecznie gratulujemy nowym uczniom i ich rodzicom!
 
Informacja o danych potrzebnych do podpisania umowy zostaną Państwu przekazane drogą mejlową. 

Dane kontaktowe

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 8676 812

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie