3 października 202361 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Numer konta SKT nr 15 STO 
(konto właściwe do opłacania składek członkowskich)
78 1090 1346 0000 0001 1096 7479

Składka członkowska w roku obrotowym 2021/22 wynosi 58 zł.

Organem prowadzącym Społeczne Liceum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO jest Samodzielne Koło Terenowe nr 15 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

To samo stowarzyszenie jest osobą prawną prowadzącą od 1989 roku Społeczną Szkołę Podstawową nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej STO. Stowarzyszenie sprawuje nadzór nad działalnością obu szkół w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Reprezentowane jest przez Zarząd wybierany co trzy lata spośród członków STO (rodziców i pracowników szkoły) na Walnym Zgromadzeniu  Sprawozdawczo-Wyborczym. Do zadań Zarządu Koła należy m.in. uchwalanie budżetu i wysokości czesnego oraz zatrudnianie dyrektora szkoły. W skład Zarządu wchodzą prezes, dwóch wiceprezesów oraz członkowie, spośród których wybiera się skarbnika i sekretarza. Praca w Zarządzie jest niezwykle odpowiedzialna, wymaga zaangażowania i czasu, jest pracą społeczną na rzecz całej społeczności szkolnej.

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 15 STO
(kadencja 2022-2025)

Prezes:
Krzysztof Spelak

Wiceprezesi:
Magdalena Oczachowska
Szymon Strojny

Sekretarz:
Witosław Awedyk

Skarbnik:
Piotr Stobiecki

Członkowie Zarządu:

Anna Bilińska
Katarzyna Sokowicz

Kontakt: zarzad@spolecznajedynka.pl

 

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja_czlonkowska_SKTnr15STO.pdf)deklaracja_czlonkowska_SKTnr15STO.pdf[Deklaracja członkowska]135 kB
Pobierz plik (STO+ SKT_BILANS_31 12 2018.pdf)STO+ SKT_BILANS_31 12 2018.pdf[Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - bilans]76 kB
Pobierz plik (STO+ SKT_INFORMACJA DODATKOWA_31 12 2018.pdf)STO+ SKT_INFORMACJA DODATKOWA_31 12 2018.pdf[Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - informacja dodatkowa]99 kB
Pobierz plik (STO+ SKT_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT_31 12 2018.pdf)STO+ SKT_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT_31 12 2018.pdf[Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - rachunek zysków i strat]78 kB
Pobierz plik (STO+ SKT_WPROWADZENIE_31 12 2018.pdf)STO+ SKT_WPROWADZENIE_31 12 2018.pdf[Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - wprowadzenie]111 kB
Pobierz plik (STO_SKT_15_INFORM_DODATK_ 2019_01_01 DO 31_08_2020.pdf)STO_SKT_15_INFORM_DODATK_ 2019_01_01 DO 31_08_2020.pdf[Sprawozdanie finansowe za rok 2019/2020 - informacja dodatkowa]87 kB
Pobierz plik (STO_SKT_15_SF_ 2019_01_01 DO 31_08_2020.pdf)STO_SKT_15_SF_ 2019_01_01 DO 31_08_2020.pdf[Sprawozdanie finansowe za rok 2019/2020]2473 kB
Pobierz plik (uchwała nr 4.pdf)Uchwała nr 4 11_12_2019[Uchwała SKT nr 15 STO w sprawie uchwalenia regulaminu przyjmowania w poczet członków]52 kB
Pobierz plik (Uchwała_SF_KR_2019_2020.pdf)Uchwała_SF_KR_2019_2020.pdf[Uchwała KR o zatwierdzeniu SF]100 kB
Pobierz plik (zaswiadczenia_o_niezaleganiu.pdf)zaswiadczenia_o_niezaleganiu.pdf[Zaświadczenia o niezaleganiu - ZUS i US]246 kB

Dane kontaktowe

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 8676 812

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie